French Cynthia swallow et 3 debutants chez stephaneprodx